ریاست زاگرب مسابقه کرواسی علی کریمی

ریاست: زاگرب مسابقه کرواسی علی کریمی لوکوموتیو زاگرب علی کریمی لیگ برتر کرواسی اشپلیت

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی آب جهت زندگی حیاتی هست، ولی چگونه در کیهان تولید می‌شود؟

ناسا منشتر شدن تصویری از یک سحابی بازتابی به مطالعات آتی تلسکوپ فضایی “جیمز وب” بعد از پرتاب اشاره کرده است که در پی درک نحوه شکل‌گیری آب و فرگشت آن در گیتی و د

آب جهت زندگی حیاتی هست، ولی چگونه در کیهان تولید می‌شود؟

آب جهت زندگی حیاتی هست، ولی چگونه در کیهان تولید می شود؟

عبارات مهم : ستاره

ناسا منشتر شدن تصویری از یک سحابی بازتابی به مطالعات آتی تلسکوپ فضایی “جیمز وب” بعد از پرتاب اشاره کرده است که در پی درک نحوه شکل گیری آب و فرگشت آن در گیتی و در ستاره ها و سیارات تازه متولد شده است خواهد بود.

به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا، یک ابر مولکولی، یک ابر میان ستاره ای(سحابی بازتابی) از گرد و غبار، گاز و انواع مولکول ها هست. ابرهای مولکولی حاوی اکثر آب در پهنه هستی هستند و به عنوان پرورشگاه و شیرخوارگاه جهت ستاره های تازه متولد شده است و سیارات آنها خدمت می کنند.

در این ابرها، بر روی سطوح دانه های گرد و غبار کوچک، اتم های هیدروژن با اکسیژن متصل می شوند و آب تشکیل می شود.

آب جهت زندگی حیاتی هست، ولی چگونه در کیهان تولید می‌شود؟

کربن نیز با هیدروژن همراه می شود تا متان تشکیل شود. از طرف دیگر نیتروژن با هیدروژن جهت ایجاد آمونیاک پیوند می یابند.

همه این مولکول ها به سطح ذره های گرد و غبار می چسبند و لایه های یخی را طی میلیون ها سال روی هم انباشته و متراکم می کنند. نتیجه یک مجموعه وسیع از “بلورهای برف” است که جهت ارائه مواد مورد نیاز جهت حیات به وسیله سیارات تازه متولد شده است مورد استفاده قرار می گیرد.

ناسا منشتر شدن تصویری از یک سحابی بازتابی به مطالعات آتی تلسکوپ فضایی “جیمز وب” بعد از پرتاب اشاره کرده است که در پی درک نحوه شکل‌گیری آب و فرگشت آن در گیتی و د

تشکیل دانه برف هنگامی شروع می شود که بخار آب بر روی دانه های ذره بینی غبار متراکم می شود، ساختمان خاص یک دانه بزرگ برف ناشی از تصویر العمل هایی شیمیایی و درجه حرارت در حال عوض کردن دائمی است.

به علت قرار گرفتن در شرایط متفاوت هنگام شکل گیری، بلورهای برف دارای اشکال پیچیده با شرح بسیار زیاد می شوند و از این رو، به علت وجود تعداد حالات بسیار زیاد، احتمال یافتن دو بلور برف پیچیده با ساختار کاملا مشابه بسیار ناچیز هست. در حقیقت، این احتمال به قدری کم است که یافتن دو بلور برف یکسان میان همه بلورهای شکل گرفته در تاریخ سیاره زمین بسیار نامحتمل است.

تلسکوپ فضایی “جیمز وب”(Webb) بعد از پرتاب به دقت به این ابرهای کیهانی متشکل از گرد و غبار، گاز و مولکول ها می نگرد تا بینش جدیدی راجع به مبدا و فرگشت آب و سایر اجزای مهم جهت سیارات قابل سکونت به دست آورد.

آب جهت زندگی حیاتی هست، ولی چگونه در کیهان تولید می‌شود؟

در این تصویر نور آبی نشان از تولد یک ستاره است که نور انفجاری آن، سحابی بازتابی “IC 2631” را روشن کرده هست. این سحابی بخشی از منطقه تشکیل ستاره صورت فلکی “آفتاب پرست”(Chamaeleon) است که تلسکوپ فضایی “جیمز وب” جهت مطالعه زیاد در مورد شکل گیری آب و سایر اجرام کیهانی آن را مطالعه می کند.

در اخترشناسی، سحابی بازتابی به ابر میان ستاره ای گفته می شود که نور ستاره یا ستارگان نزدیک خود را منعکس می کند. نور اگر به اندازه ای نباشد که بتواند اتم های سحابی را یونیزه کند و فقط از طریق پراکندگی بازتاب کند، سحابی بازتابی است ولی در صورتی که بتواند یونیزه کند به آن سحابی گسیلشی می گویند.

ناسا منشتر شدن تصویری از یک سحابی بازتابی به مطالعات آتی تلسکوپ فضایی “جیمز وب” بعد از پرتاب اشاره کرده است که در پی درک نحوه شکل‌گیری آب و فرگشت آن در گیتی و د

پراکندگی معمولا باعث می شود که سحابی های بازتابی به رنگ آبی دیده شوند. شایان ذکر است که نور خورشید نیز به وسیله جو زمین پراکنده می شود و به همین علت آسمان در روز آبی است.

نزدیک 500 سحابی بازتابی تاکنون آشنا شده است اند. معروف ترین آنها مشمول بر سحابی موجود در خوشه پروین، سحابی سه تکه و IC 2118 هستند. همچنین این سحابی ها می توانند مکانی جهت زایش ستارگان باشند.

آب جهت زندگی حیاتی هست، ولی چگونه در کیهان تولید می‌شود؟

واژه های کلیدی: ستاره | متولد | تلسکوپ | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog